درباره شرکت

پیشتاز در تجارت بین المللشرکت توسعه تبادل تجاری آفریقا به کمک شبکه گسترده و کارشناسان حرفه ای خود آماده ارائه خدمات تجاری در ایران و کشورهای آفریقایی می باشد.

هدایت گر و ایفاگر نقش جهانی

دفتر مرکزی شرکت توسعه تبادل تجاری آفریقا در تهران قرار داشته و درخواست های تجاری شما را با سخت کوشی فراوان از آغاز تا انتها مدیریت خواهد نمود.

توسعه اقتصاد منطقه ای

شرکت توسعه تبادل تجاری آفریقا برای نشان دادن تعهد خود در راستای تحقق توسعه اقتصادی اقدام به ارتباط گیری و ایجاد شبکه ای گسترده در آفریقا نموده است.

بسترسازی انعقاد قرارداد

ایجاد فرصت هایی برای انعقاد قراردادهای تولید، فروش و سرمایه گذاری.

مشاوره صادرات

مشاوره و خدمات کامل بازاریابی و تسهیلگری تجاری برای شرکت های ایرانی.

مطالعه بازار و ارزیابی خریداران

تجزیه و تحلیل بازار، رقابت پذیری محصول و ارزیابی خریداران در نمایشگاه دائمی.

پلتفرم B2B تجارت با آفریقا

راه اندازی سایت IranTanzania و معرفی کالا و شرکت های ایرانی به تجار آفریقائی.